Λογιστικές υπηρεσίες

Η C.P.A.A. έχοντας πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθεμένης αξίας, στελεχωμένη από τα πιο καταρτισμένα και έμπειρα στελέχη της αγοράς.

Λίστα των λογιστικών μας υπηρεσιών

 1. Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού – έκτακτου)
 2. Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησής
 3. Μετατροπές – συγχωνεύσεις – απορροφήσεις εταιρειών
 4. Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών
 5. Διεθνή λογιστικά πρότυπα
 6. Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 7. Ίδρυση και λογιστική παρακολούθηση Αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων
 8. Φορολογικός αντιπρόσωπος Αλλοδαπών εταιρειών
 1. Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9
 2. Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9
 3. Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος
 4. Υποβολή αίτησης θέρμανσης
 5. Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 6. Έκδοση τελών κυκλοφορίας
 7. Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών
 8. Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς ( Δ.Ο.Υ, Ο.Α.Ε.Ε, Ι.Κ.Α, άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επιθεώρηση εργασίας, Δήμους, Νομαρχίες, Τράπεζες, Ο.Α.Ε.Δ, Επιμελητήρια, πρωτοδικείο, ΥΠ.Ε.Ε,)
 9. Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους
 10. Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους
 11. Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου
 12. Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης
 13. Φορολογικός εκπρόσωπος

Κοινοποίηση

Ρωτήστε μας

Οποιοδήποτε και αν είναι το πρόβλημα σας, μη διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας. Αμέσως θα σας αναλάβει κάποιος από τους ειδικούς μας, για να σας συμβουλέψει και να σας προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση.