Ελεγκτικές υπηρεσίες

Οι Ελεγκτικές μας διαδικασίες ξεπερνούν και τις πιο απαιτητικές προκλήσεις, ικανές στο να επιτυγχάνουν και να αναγνωρίζουν εκείνους τους επιχειρηματικούς κινδύνους τους οποίους το εκάστοτε υποκείμενο , καλείται να διαχειριστεί με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

Λίστα των ελεγκτικών μας υπηρεσιών

  1. Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού – έκτακτου).
  2. Διαγνωστικοί έλεγχοι για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης.
  3. Έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
  4. Έλεγχοι χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
  5. Έλεγχοι βραχυχρόνιων οικονομικών καταστάσεων.

Κοινοποίηση

Ρωτήστε μας

Οποιοδήποτε και αν είναι το πρόβλημα σας, μη διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας. Αμέσως θα σας αναλάβει κάποιος από τους ειδικούς μας, για να σας συμβουλέψει και να σας προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση.