Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Καθώς οι αλλαγές στη Νομοθεσία είναι ραγδαίες, μόνο οι καλά οργανωμένοι Φορολογικοί σύμβουλοι μπορούν να σας παρέχουν έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση.

Λίστα των φοροτεχνικών μας υπηρεσιών

 1. Ίδρυση εταιρίας.
 2. Εκπρόθεσμες διακοπές επιχειρήσεων.
 3. Λύσεις – Συγχωνεύσεις εταιρειών.
 4. Εκκαθαρίσεις εταιρειών.
 5. Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων.
 6. Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.
 7. Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισις τους με την ισχύουσα  φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.
 8. Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
 9. Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ.
 10. Δηλώσεις Νομικών Προσώπων.
 11. Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων.
 12. Εξωδικαστικός συμβιβασμός & ρύθμιση οφειλών.
 13. Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.

Κοινοποίηση

Ρωτήστε μας

Οποιοδήποτε και αν είναι το πρόβλημα σας, μη διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας. Αμέσως θα σας αναλάβει κάποιος από τους ειδικούς μας, για να σας συμβουλέψει και να σας προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση.