Τι αλλάζει στο φετινό Ε3 για 1.570.000 επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγρότες

Η Α.Α.Δ.Ε. θα καλέσει τους υπόχρεους υποβολής του εντύπου να συμπληρώσουν σ’ αυτό αναλυτικά τα ποσά που ξόδεψαν το 2018 για μικτές αποδοχές εργαζομένων, ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων, παροχές σε είδος, προμήθειες, έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας, έξοδα ταξιδίων εξωτερικού, αμοιβές για υπηρεσίες, λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος-φυσικού αερίου, προμήθειες πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων οχημάτων, λογαριασμούς ύδρευσης, λογαριασμούς τηλεπικοινωνιών (για σταθερά και κινητά τηλέφωνα, internet κ.λπ.), ενοίκια, διαφήμιση και προβολή.

Υποχρεωμένοι να δηλώσουν στην Εφορία αναλυτικά, κατά επιμέρους κατηγορίες, τις μισθολογικές δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα του έτους 2018 είναι φέτος 1.570.000 επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες. Η λεπτομερής καταγραφή των δαπανών αυτών θα γίνει σε πρόσθετους πίνακες που θα εμφανίζονται κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση του φορολογικού εντύπου Ε3, το οποίο θα συνυποβληθεί με τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Στα στοιχεία που θα κληθούν να δηλώσουν οι υπόχρεοι περιλαμβάνονται ακόμη και τα ποσά που δαπάνησαν για να πληρώσουν λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ενοίκια, δαπάνες για διαφημίσεις και έξοδα για ταξίδια στο εξωτερικό.

Στο Ε3 το οποίο θα υποβάλουν φέτος, μαζί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ασκούντες αγροτικές δραστηριότητες, είναι υποχρεωτική πλέον η αναλυτική καταχώρηση των δεδομένων για όλες τις πραγματοποιηθείσες μισθολογικές και λειτουργικές δαπάνες της χρήσης του 2018. Η αναλυτική δήλωση και καταγραφή των δαπανών αυτών σε επιμέρους κατηγορίες θα πρέπει να γίνει με βάση τα δεδομένα των τηρηθέντων φορολογικών βιβλίων. Αξιοποιώντας την υποχρέωση αυτή, η οποία ισχύει από φέτος για πρώτη φορά, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Ελεγκτικά Κέντρα και Δ.Ο.Υ.) θα αποκτήσουν σε ηλεκτρονική μορφή πλήρη στοιχεία για τις επιμέρους κατηγορίες δαπανών όλων των φορολογουμένων που ασκούν επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες και θα μπορούν να διαμορφώνουν, με αυτόματο τρόπο, επιμέρους στοιχεία με μέσους όρους συγκεκριμένων δαπανών ανά κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας. Έτσι, οι φορολογικοί έλεγχοι θα γίνουν πιο στοχευμένοι, καθώς θα εστιάζουν σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου θα παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από τους καταγεγραμμένους μέσους όρους.

Όπως είναι ήδη γνωστό, το έντυπο Ε3, το οποίο φέρει την ονομασία “ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ”, έχει αναμορφωθεί από πέρυσι και απαιτεί τη συμπλήρωση πλήθους πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων από τους υπόχρεους υποβολής του. Μεταξύ άλλων, το έντυπο περιλαμβάνει τον πίνακα Ζ2′ στον οποίο πρέπει να δηλώνονται αναλυτικά τα έξοδα των επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών τα οποία αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα έσοδά τους. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τους κωδικούς 181, 281, 381 και 481 όπου πρέπει να αναγραφούν οι δαπάνες για παροχές προς τους εργαζόμενους καθώς και τους κωδικούς 185, 285, 385 και 485 όπου πρέπει να δηλωθούν τα λειτουργικά έξοδα από τις 4 αντίστοιχες κατηγορίες υπόχρεων, δηλαδή από εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών, αγροτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών-ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι παραπάνω κωδικοί δεν μπορούν να συμπληρωθούν απλά. Συμπληρώνονται αυτόματα μόνο αφού προηγουμένως οι υπόχρεοι δηλώσουν τις επιμέρους κατηγορίες ποσών που ζητούνται, σε δύο αντίστοιχους υποπίνακες, οι οποίοι “ανοίγουν” κατά την απόπειρα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των πεδίων των συγκεκριμένων κωδικών.

Συγκεκριμένα, σε κάθε ένα από τα πεδία των κωδικών 181, 281, 381 και 481 όπου πρέπει να αναγραφεί κατά περίπτωση το συνολικό ποσό των παροχών προς τους εργαζόμενους αντιστοιχεί υποπίνακας στον οποίο θα πρέπει προηγουμένως να δηλωθούν αναλυτικά:

1) Οι καταβληθείσες μικτές αποδοχές.

2) Οι καταβληθείσες εργοδοτικές εισφορές.

3) Οι πραγματοποιηθείσες παροχές σε είδος (αξία δωρεάν παραχωρηθέντων οχημάτων προς μισθωτούς, δάνεια, δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, παραχώρηση κατοικίας κ.λπ παροχές σε είδος).

Επίσης, σε κάθε ένα από τα πεδία των κωδικών 185, 285, 385 και 485 όπου πρέπει να αναγραφεί κατά περίπτωση το συνολικό ποσό των λειτουργικών εξόδων αντιστοιχεί άλλος υποπίνακας στον οποίο θα πρέπει να δηλωθούν προηγουμένως αναλυτικά οι ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες εξόδων:

1) Προμήθειες διαχείρισης (management fees)

2) Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

3) Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

4) Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες.

5) Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας.

6) Έξοδα ταξιδίων εξωτερικού.

7) Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων.

8) Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου, για λογαριασμό αγροτών.

9) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής.

10) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής.

11) Έξοδα για ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα οχημάτων κ.λπ.).

12) Έξοδα για ύδρευση.

13) Έξοδα για λογαριασμούς τηλεπικοινωνιών (δαπάνες για σταθερά και κινητά τηλέφωνα, internet κ.λπ.).

14) Έξοδα για πληρωμές ενοικίων.

15) Δαπάνες για διαφήμιση και προβολή.

16) Λοιπά έξοδα.

Η παραπάνω λεπτομερειακή καταγραφή των δαπανών προσωπικού και των λειτουργικών εξόδων είναι φέτος υποχρεωτική για όλους τους φορολογούμενους που θα υποβάλουν το Ε3.

Η μεταφορά των δεδομένων θα γίνει από τα τηρηθέντα φορολογικά βιβλία των υπόχρεων.

FMVOICE.GR

Αναζήτηση βάση ημερομηνίας

Οκτώβριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Φίλτρο ανά χρονολογία

Φίλτρο ανά κατηγορία