Πίνακας λογιστικών διαφορών

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Φ.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ Ε
Υπερβάλλοντες τόκοι
δανείων από τρίτους.
ΜΟΝΙΜΗ 2001 ΟΧΙ
Δαπάνη άνω των 500 ευρώ  εξοφλημένη με μη τραπεζικό μέσο πληρωμής ΜΟΝΙΜΗ 2002 ΟΧΙ
Δαπάνη 2014-2016 άνω των 500 ευρώ εξοφλημένη το 2016 με μη τραπεζικό μέσο πληρωμής Τροποποιητική δήλωση στο έτος που αφορά η δαπάνη προσθέτοντας το ποσό ως θετική λογιστική διαφορά
Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΟΧΙ ΝΑΙ 707-001
Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές 2014-2016 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΟΧΙ ΝΑΙ 707-001
Πρόστιμα και Προσαυξήσεις Καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών προηγουμένων ετών ΜΟΝΙΜΗ 2005 ΟΧΙ
Μη εκπιπτόμενες προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΟΧΙ ΝΑΙ
Μη εκπιπτόμενη απομείωση
απαιτήσεων από πελάτες (πρώην πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΟΧΙ ΝΑΙ
Πρόστιμα, ποινές, προσαυξήσεις ΜΟΝΙΜΗ 2005 ΟΧΙ
Παροχή ή λήψη αμοιβών που συνιστούν ποινικό αδίκημα ΜΟΝΙΜΗ 2006 ΟΧΙ
Φόροι τέλη που δεν εκπίπτουν ΜΟΝΙΜΗ 2007 ΟΧΙ
ΕΝΦΙΑ καταχώρηση – πληρωμή 2017 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΟΧΙ 707-002
Τέλος επιτηδεύματος & ο ΦΠΑ που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες ΜΟΝΙΜΗ 2007 ΟΧΙ
Τεκμαρτό μίσθωμα
που υπερβαίνει το 3%
ΜΟΝΙΜΗ 2008 ΟΧΙ
Υπερβάλλουσες δαπάνες για διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων ΜΟΝΙΜΗ 2009 ΟΧΙ
Υπερβάλλουσες δαπάνες για
διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων
ΜΟΝΙΜΗ 2010 ΟΧΙ
Δαπάνες ψυχαγωγίας ΜΟΝΙΜΗ 2011 ΟΧΙ
Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες ΜΟΝΙΜΗ 2012 ΟΧΙ
Δαπάνες προς φορολογικούς κατοίκους μη συνεργάσιμων ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κρατών ΜΟΝΙΜΗ 2013 ΟΧΙ
Δαπάνες που αφορούν ενδοομιλικά μερίσματα άρθρου 48 ΜΟΝΙΜΗ 2014 ΟΧΙ
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες υπεραξίας λόγω συγχώνευσης ΜΟΝΙΜΗ 2016 ΟΧΙ
Δαπάνες φορέων γενικής κυβέρνησης που αφορούν απαλλασσόμενα έσοδα ΜΟΝΙΜΗ 2017 ΟΧΙ
Δαπάνες ναυτιλιακών επιχειρήσεων που αφορούν απαλλασσόμενα έσοδα ΜΟΝΙΜΗ 2018 ΟΧΙ
Δαπάνες απαλλασσόμενων Ν.Π ΜΟΝΙΜΗ 2019 ΟΧΙ
Διαφορά λογιστικών – φορολογικών αποσβέσεων παγίων/απομείωση παγίων ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΟΧΙ ΝΑΙ
Διαφορά λογιστικών – φορολογικών αποσβέσεων άυλων στοιχείων ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΟΧΙ ΝΑΙ
Πληρωμή μισθοδοσίας με μετρητά ΜΟΝΙΜΗ 2023 ΟΧΙ
Απομείωση αξίας αποθεμάτων όταν δεν αναγνωρίζονται

Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
Έξοδα διαφήμισης για το οποίο οφείλεται τέλος διαφήμισης που δεν έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της δήλωσης ΜΟΝΙΜΗ 2020 ΟΧΙ
Αμοιβές εταίρων πλην διαχείρισης ή ειδικής εργασίας ΜΟΝΙΜΗ 2020 ΟΧΙ
Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν εταίρους που ασκούν και ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα ΜΟΝΙΜΗ 2020 ΟΧΙ
Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν εταίρους που συμμετέχουν και σε άλλη εταιρεία από την οποία αποκτούν μεγαλύτερο εισόδημα ΜΟΝΙΜΗ 2020 ΟΧΙ
Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν εταίρους ΕΠΕ-ΙΚΕ ή μετόχους Α.Ε. ΜΟΝΙΜΗ 2020 ΟΧΙ
Ενδοομιλικές συναλλαγές για τις οποίες δεν έχει τηρηθεί η αρχή των ίσων αποστάσεων ΜΟΝΙΜΗ 2020 ΟΧΙ
Μεγαλύτερες αποσβέσεις από αυτές που αναγνωρίζονται φορολογικά ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΟΧΙ 707-004
Μισθοδοσία-αμοιβές διευθυντών, μελών ΔΣ κλπ. -πάγια αντιμισθία δικηγόρων «μπλοκάκια» που εξοφλήθηκαν χωρίς χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής ΜΟΝΙΜΗ 2023 OXI
Διανομή κερδών τρέχουσας χρήσης σε μέλη Δ.Σ. και στο προσωπικό της επιχείρησης τα οποία σύμφωνα με τονν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)αντιμετωπίζονται ως δαπάνες
(παροχές σε εργαζομένους).
ΜΟΝΙΜΗ 2020 ΟΧΙ

 

Πηγή: ΠΟΕ ΔΟΥ

Αναζήτηση βάση ημερομηνίας

Οκτώβριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Φίλτρο ανά χρονολογία

Φίλτρο ανά κατηγορία