Οι παγίδες για τη δήλωση εισοδήματος από “μπλοκάκι”

Χιλιάδες εργαζόμενοι, κυρίως νέοι, αμείβονται τυπικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά στην ουσία είναι μισθωτοί. Είναι οι εργαζόμενοι με το λεγόμενο “μπλοκάκι“. Ο τρόπος με τον οποίο θα δηλώσουν το εισόδημα που απέκτησαν πέρυσι παρουσιάζει ιδιαιτερότητες. Μπορεί να εργάζονται τυπικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά ουσιαστικά είναι μισθωτοί και το εισόδημά τους φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Δηλαδή έχουν έκπτωση φόρου η οποία οδηγεί στο αφορολόγητο όριο.

Κατ’ αρχάς ας δούμε ποιοι θεωρούνται εργαζόμενοι με “μπλοκάκι”, στους οποίους δίνεται το αφορολόγητο όριο των μισθωτών. Εργαζόμενοι με “μπλοκάκι” θεωρούνται όσοι εργάζονται βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα 3, ή, εφόσον υπερβαίνουν αυτόν τον αριθμό, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους και εφόσον δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία τους. Επίσης, εξαιρούνται όσοι φορολογούμενοι αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία, δηλαδή από άλλον εργοδότη.

Ερωτήσεις – απαντήσεις

1. Απαιτείται οι έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου να έχουν υποβληθεί με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με άλλο τρόπο στη φορολογική διοίκηση;

Η προϋπόθεση της ύπαρξης έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου μεταξύ φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και των αντισυμβαλλομένων του δεν γνωστοποιείται στη φορολογική διοίκηση. Η εξακρίβωση της ύπαρξης των έγγραφων συμβάσεων ανήκει στην ελεγκτική αρμοδιότητα της ΔΟΥ όπου υπάγεται ο φορολογούμενος.

2. Η σύναψη των έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου απαιτείται να έχει γίνει με όλους τους αντισυμβαλλόμενους πελάτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, είτε ο αριθμός των πελατών αυτών υπερβαίνει τους τρεις είτε δεν τους υπερβαίνει;

Η σύναψη των έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου απαιτείται να έχει γίνει με όλους τους αντισυμβαλλόμενους πελάτες, ανεξαρτήτως του αριθμού τους.

3. Ποια επαγγέλματα δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και μπορούν να υπαχθούν στη φορολόγηση με “μπλοκάκι”;

Με την αριθ. ΔΕΑΦ 1115232 ΕΞ 2018 (ΑΔΑ:6Μ6Σ46ΜΠ3Ζ-ΣΞΡ) εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, παρέχονται διευκρινίσεις για τα επαγγέλματα-υπηρεσίες που για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα. Δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη, εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις αυτής, οι αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, δηλαδή αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια.

4. Ποιες δαπάνες αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα των εργαζόμενων με “μπλοκάκι”;

5. Μπορεί να υπαχθεί στη φορολόγηση με “μπλοκάκι” φορολογούμενος ο οποίος φιλοξενείται στην κατοικία των γονέων του και στον οποίο έχει παραχωρηθεί μέρος του ακινήτου, στο οποίο φιλοξενείται, για την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας;

Ναι, εφόσον τηρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση προκύπτει τεκμαρτό μίσθωμα για τον παραχωρητή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Φορολογούμενος, καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους, ασκούσε εκ νέου την επιχειρηματική του δραστηριότητα, μέσω της κατοικίας του, ενώ σε προηγούμενο φορολογικό έτος ασκούσε την επιχειρηματική του δραστηριότητα μέσω μισθωμένης επαγγελματικής στέγης διαφορετικής από την κατοικία του. Ο φορολογούμενος δεν δήλωσε εμπρόθεσμα τη μεταβολή της έδρας του, με αποτέλεσμα στο νέο φορολογικό έτος να εμφανίζεται ότι ασκεί την επιχειρηματική του δραστηριότητα για κάποιο διάστημα μέσω της προηγούμενης μισθωμένης επαγγελματικής στέγης και για το υπόλοιπο διάστημα του φορολογικού έτους μέσω της κατοικίας του. Υπάγεται στη φορολόγηση με “μπλοκάκι”;

Ναι, εφόσον τηρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της διάταξης και εφόσον προηγουμένως δηλωθεί αναδρομικά (από την 1η Ιανουαρίου του νέου φορολογικού έτους) και υπό τις κυρώσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, Ν. 4174/2013 – Α’ 170) η μεταβολή της έδρας του φορολογούμενου. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών ανήκει στην ελεγκτική αρμοδιότητα της ΔΟΥ όπου υπάγεται ο φορολογούμενος.

Φορολογούμενος που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, για τον οποίο καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους συντρέχουν οι προϋποθέσεις φορολόγησης ως μισθωτού με “μπλοκάκι”, εργάζεται παράλληλα και ως μισθωτός σε φροντιστήριο. Το εισόδημα που αποκτά από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας φορολογείται ως μισθωτού;

Όχι, διότι, όπως προβλέπεται και από τη ρητή διατύπωση των ως άνω διατάξεων, αυτές δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά παράλληλα και εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Ο φορολογούμενος του προηγούμενου παραδείγματος αποκτά για τους πρώτους πέντε μήνες του φορολογικού έτους εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις φορολόγησης με “μπλοκάκι”. Ο ίδιος φορολογούμενος διακόπτει την επιχειρηματική του δραστηριότητα από την 1η Ιουνίου του ίδιου φορολογικού έτους και μόνο τους τελευταίους έξι μήνες του φορολογικού αυτού έτους απασχολείται ως μισθωτός. 

Στην περίπτωση αυτή το εισόδημα από μισθωτή εργασία του φορολογούμενου έχει αποκτηθεί μετά τη διακοπή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και όχι παράλληλα κατά την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

Πηγή: capital.gr

 

Αναζήτηση βάση ημερομηνίας

Δεκέμβριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Φίλτρο ανά χρονολογία

Φίλτρο ανά κατηγορία