α) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία που παρακρατήθηκε κατά το μήνα Ιούνιο 2019 από κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που διενεργεί πληρωμές ή δίνει παροχές σε είδος στους εργαζόμενους ή υπαλλή-λους (άρθρα 59§1α’, 60§1,6 ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1072/2015).


β) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος από συντάξεις που καταβλήθηκαν κατά το μήνα Ιούνιο 2019 από νομικά πρόσωπά ή νομικές οντότητες που καταβάλλουν συντάξεις και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης ή παρόμοιες νομικές οντότητες που διενεργούν πληρωμές σε ασφαλισμένους (άρθρα 59§1β’,γ’, 60§1,6 ν.4172/2013 και ΠΟΛ. 1072/2015).


γ) Καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος για μισθωτή εργασία που κατέβαλαν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κατά το μήνα Ιούνιο 2019 σε αξιωματικούς και κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού (άρθρα 59§1 & 60§2, 6 ν.4172/2013 και ΠΟΛ. 1048, 1072 και 1084/2015).


δ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα Ιούνιο 2019 από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τους φορείς της γενικής κυβέρνησης και όσους δραστηριοποιούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα του:


– 10% για εισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη, εισόδημα από μερίδια, μερίδες, συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, διανομές κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, προμερίσματα, μαθηματικά αποθεματικά,


– 15% για εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά ομόλογα, τίτλους και ομολογίες με ή χωρίς ασφάλεια, για κάθε δανειακή σχέση, repos, reverse repos, ανταμοιβών που απορρέουν από τίτλους, ομολογίες, χρεόγραφα,


– 20% για εισόδημα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές, αναπαραγωγή βιντεοκασετών, λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση,

– 20% για εισόδημα από δικαιώματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, προνομίων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας, εκμίσθωση εξοπλισμού και εμπορευματοκιβωτίων κ.λπ.,


– 20% για εισόδημα από αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα όταν λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο.


ε) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα Ιούνιο 2019 για ασφάλισμα που καταβλήθηκε εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων,


στ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα Ιούνιο 2019 από τους φορείς γενικής κυβέρνησης για την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών.(ν. 4172/2013 άρθρο 64παρ.2).


Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής και υπολογίζεται στην καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή:


– 1% για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας (τσιγάρα)


– 4% για τα λοιπά αγαθά


– 8% για την παροχή υπηρεσιών.


Εξαιρούνται συναλλαγές όταν η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ (ν. 4172/2013 άρθρο 64§2, 61, 62§2, ΠΟΛ. 1028/2014).


ζ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 3% κατά το μήνα Ιούνιο 2019 από τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα για αμοιβές σε εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών ή λιμενικών προσόδων(ν.4172/2013 άρθρο 64 παραγρ. 1 περ. δ και ΠΟΛ. 1027/2014).


η) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του προκαταβλητέου φόρου 15% κατά το μήνα Ιούνιο 2019 από τους δικηγορικούς συλλόγους για τις αμοιβές και τα μερίσματα που λαμβάνουν οι δικηγόροι (ν.4172/2013 άρθρο 69 παραγρ. 5 και ΠΟΛ. 1031/2014).


θ) Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα για τις πληρωμές που έγιναν το μήνα Ιούνιο 2019 [ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α‘ 167), άρθρο 64 και εγκύκλιος ΑΑΔΕ Α.1100/2019].


ι) Υποβολή μέσω του TAXISNET των πληροφοριακών στοιχείων των μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με έναρξη μίσθωσης ή τροποποίησης αυτής για τον μήνα Ιούλιο 2019 (Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1013/2014).


ια) Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET Δήλωσης Τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και Δήλωσης Τέλους Καρτοκινητής Τηλεφωνίας και απόδοση των αναλογούντων τελών για τον μήνα Ιούνιο 2019(ν. 2579/1998 άρθρο 12).


ιβ) Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET Δήλωσης Τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας και απόδοση των αναλογούντων τελών για λογαριασμούς που εκδόθηκαν τον μήνα Ιούνιο 2019 (ν.4389/2016 άρθρο 55 και ΠΟΛ. 1085 και 1184/2016).


ιγ) Υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δήλωσης Τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης και απόδοση των αναλογούντων τελών για λογαριασμούς που εκδόθηκαν τον μήνα Ιούνιο 2019 (ν 4389/2016 άρθρα 54,55 καιΠΟΛ. 1085 και 1086/2016).


ιε) Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων για τον μήνα Ιούλιο 2019 (ν.4308/2014 άρθρο 6 § 1α).


ιδ) Υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής για τον μήνα Ιούλιο 2019 (ν. 4389/2017 άρθρο 53 και ΠΟΛ.1015/2018.).

ΠΟΕ ΔΟΥ

Πηγή: forologikanea.gr

Αναζήτηση βάση ημερομηνίας

Φεβρουάριος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

Φίλτρο ανά χρονολογία

Φίλτρο ανά κατηγορία